ajax loader

Wstep

Przewodnik

po rynku portugalskim

WSTĘP

Opracowany przez

Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Lizbonie „

Przewodnik po rynku Portugalii „ jest próba bliższej

prezentacji jednej z najciekawszych gospodarek Unii Europejskiej

oraz zachęcenia polskich przedsiebiorców do jeszcze

intensywniejszej współpracy z partnerami portugalskimi.

Portugalia jest bowiem nie tylko znakomitym przykładem udanego

wykorzystania szans rozwojowych związanych z przystąpieniem

do Unii Europejskiej, ale również bardzo chłonnym rynkiem

o szerokim asortymencie towarów konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Przystąpienie Portugalii

do EWG w 1986 roku otworzyło zupełnie nowy jakościowo etap

w rozwoju tego kraju. Z górą 15 lat w UE, oprócz

olbrzymich przeobrażeń strukturalnych, zarówno gospodarczych

jak i społecznych, przyniosło również istotne wzmocnienie

międzynarodowej pozycji Portugalii. Niedługo po wstąpieniu Polski do Unii warto przyjrzeć się bliżej jak skutecznie i efektywnie

można czerpać korzyści z członkostwa w UE. Stworzenie nowoczesnej

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, głęboka

restrukturyzacja i modernizacja przemysłu, szybki rozwój

sektora usług, a przede wszystkim znaczny wzrost zamożności

społeczenstwa potwierdzają słuszność dokonanego przez Portugalię wyboru.

Wybór Polski

w połowie lat 90-tych jako jednego z rynków strategicznych

w procesie tzw. internacjonalizacji przedsiębiorstw portugalskich

przyczynił się do znacznego ożywienia stosunków gospodarczych

między naszymi krajami. Warto przypomnieć, że jeszcze w 1993

roku obroty nie przekraczały 15 mln USD. W roku 2004 wartość wymiany handlowej wyniosła 472,3 mln Euro, a Portugalia znalazła

się na 18 miejscu wsród największych inwestorów

w Polsce. W 2003 r było zainstalowanych w Polsce 27 firm portugalskich

a wartość inwestycji brutto osiagnęła łączną wartość 432,4

mln USD. W roku 2005 obroty handlowe z Polską osiagnęły wartośc

521,5 mln E. Portugalia pod względem obrotów Polski

z krajami UE zajmowała 17 miejsce. Dodatnie saldo wymiany

handlowej z Portugalią wynosiło 106,6 mln E. Mam nadzieję, że

po zapoznaniu się z naszym przewodnikiem, skierujecie Panstwo

swoje oferty eksportowe i współpracy do firm portugalskich,

których zapytania i kontakty znajdują się w naszej

internetowej, na bieżąco aktualizowanej bazie danych.

O wzrastającym

zainteresowaniu Polską świadczy znaczny wzrost zapytań ofertowych

i zapytań o warunki inwestowania w Polsce ze strony firm portugalskich

po 1 maja 2004 r.

Comments closed.