ajax loader

Runekbudowlany

Przewodnik

po rynku portugalskim RYNEK

USŁUG BUDOWLANYCH

Prowadzenie

działalności w zakresie budownictwa i robót

publicznych wymaga rejestracji przez Instytut Rynku Robót

Publicznych i Prywatnych ( Instituto do Mercado de Obras

Publicas e Particulares e do Investimento). O rejestracje mogą

ubiegać się przedsiębiorcy prywatni i spółki

prawa handlowego, działający według prawa

portugalskiego lub których siedziba znajduje się w którymkolwiek

z państw europejskiej przestrzeni gospodarczej ( państwa

UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Rejestracja ( ważna

przez 5 lat) oraz jej przedłużenie jest uzależnione

od łącznego spełnienia trzech warunków:

wiarygodności i zdolności do realizacji zobowiązań,

zdolności technicznych oraz zdolności ekonomicznej i

finansowej.

Transpozycja

do prawa portugalskiego dyrektyw unijnych dot. zasad

realizacji wydatków publicznych w ramach przetargów została

dokonana dopiero w czerwcu 1999 roku. Brak odrębnej

jednostki na szczeblu rządowym zajmującej się

regulacja i monitoringiem zamówień publicznych jest z

pewnością elementem utrudniającym przejrzystość

i dostępność rynku usług w Portugalii.

W

praktyce na portugalskim rynku zamówień publicznych na

roboty publiczne i budowlane dominują lokalne firmy z

niewielkimi wyjątkami na rzecz przedsiębiorstw

hiszpańskich. Firmy z innych krajów unijnych maja szanse

na udział w realizacji zamówień w formie

uczestnictwa w konsorcjum tworzonym przez firmy portugalskie.

Szczegółowe

informacje na temat rynku budowlanego w Portugalii znajdują

się na stronie internetowej IMOPPI – Instytutu Rynku

Robót Publicznych i Prywatnych oraz Nieruchomości.

Comments closed.