ajax loader

Politykawsparcia

Przewodnik

po rynku portugalskim

POLITYKA WSPARCIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Portugalia jest przykładem

skutecznej i efektywnej polityki wobec małych i średnich

przedsiębiorstw. Pierwsza decyzja w tej kwestii było

powołanie w maju 1974 roku Komisji ds. Wsparcia dla Małych

i Średnich Przedsiębiorstw, przekształconej

następnie w 1975 roku w Instytut Wsparcia dla Małych

i Średnich Przedsiębiorstw Przemysłowych (

IAPMEI). Od 1980 roku, w oparciu o przedakcesyjne środki

pomocowe oraz linie kredytowe uruchomione przez Bank Światowy,

IAPMEI skoncentrował się na dynamizowaniu inwestycji

i wspieraniu przekształceń strukturalnych oraz

poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. W 1988

roku, zgodnie z procesem budowania wspólnego rynku, powołano

Instytut Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

oraz dla Inwestycji – IAPMEI. Ta regulacja pozwoliła na

rozszerzenie działalności oraz na wprowadzenie

nowych środków tj. udziału w spółkach,

udzielania pożyczek i stosowania środków pomocowych

z funduszy wspólnotowych.

Przepisy

portugalskie definiują MSP następująco:

zatrudnienie do 500 osób ( 600 osób w przypadku pracy

wielozmianowej),

roczna wielkość sprzedaży poniżej 11,97

mln Euro,

udział innego przedsiębiorstwa nie przekracza 50 %

lub jeżeli oba przedsiębiorstwa razem spełniają

warunki 1 i 2.

Obecnie, w ramach III Wspólnotowego Pakietu

Pomocowego IAPMEI dysponuje kilkudziesięcioma

instrumentami wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw,

finansowanymi w ramach sektorowych i regionalnych programów

operacyjnych.

Pełna informacja na temat systemu wspierania małych

i średnich przedsiębiorstw znajduje się na

stronie internetowej IAPMEI www.iapmei.pt

Poniżej prezentujemy niektóre wybrane systemy zachęt

realizowane obecnie w Portugalii System

Zachęt dla Projektów dotyczących Rozwoju

Technologicznego (PMDT)

Cele:

Wsparcie

projektów, przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości

i aktywności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw.

Adresaci / Odbiorcy Wsparcie

w ramach systemu PMDT jest przeznaczone dla przedsiębiorstw

i jednostek Krajowego Systemu Naukowego i Technologicznego

(SCTN), które w ramach konsorcjum realizują projekty

inwestycyjne. Konsorcjum powinno być utworzone zgodnie z

Dekretem z mocą ustawy nr.231/81 z 28 lipca 1981 r., a

jego członkowie solidarnie ponoszą odpowiedzialność

za wykonanie projektu. W skład konsorcjum powinny wchodzić

co najmniej trzy przedsiębiorstwa i jednostki z SCTN.

Sektory

działalności

Sektor

produkcyjny, energetyczny, budownictwa, turystyczny, handlowy

i usługowy.

Warunki

dotyczące wyboru projektu:

Minimalna

wartość inwestycji wynosi 2.500.000 Euro;

Okres realizacji inwestycji nie przekracza 3 lat;

Zabezpieczenie

źródeł finansowania;

Poziom

wsparcia finansowego:

Wsparcie

udzielane jest w formie bezzwrotnej w następujących

proporcjach do poniesionych kosztów: a)

75% dla instytucji z SCTN; b)

50% dla małych i średnich przedsiębiorstw; c) 40% dla

pozostałych przedsiębiorstw;

Odpowiedzialna instytucja

Gabinet Koordynacji

ds. Innowacji Technologicznej – GIT Pç. Do Príncipe

Real, 19

SIME

– System Zachęt dla Modernizacji Przedsiębiorstw Wsparcie

w ramach tego systemu obejmuje projekty inwestycyjne mające

na celu rozwój i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw

w zakresie internacjonalizacji, innowacyjności, jakości

i ochrony środowiska, energii i kwalifikacji zawodowych

pracowników. Sektory

objęte programem SIME:

Limity inwestycyjne

Wsparcie

obejmuje projekty o wartości inwestycji powyżej 150

tys. Euro i 600 tys. Euro odpowiednio dla przedsiębiorstw

MSP i dla pozostałych przedsiębiorstw nie spełniających

kryterium MSP

Typologia

projektów

Projekty

dotyczące inwestycji materialnych i niematerialnych: A.

Podstawowa inwestycja do rozpoczęcia działalności B. Internacjonalizacja C. Innowacja i technologia D. Wydajność energetyczna E. Uzyskanie certyfikatu jakości, bezpieczeństwa i

kwestii środowiska naturalnego F. Kwalifikacje pracowników

Wsparcia finansowe

Wsparcie

projektów może być zrealizowane w formie: ·

Bodźców zwrotnych (IR); ·

Bodźców bezzwrotnych (INR); ·

Premii wykonawczej.

Zatwierdzony

projekt może skorzystać dodatkowo z dofinansowania

przez venture capital. W

celu skalkulowania zachęt, koszty inwestycji są

podzielone w następujący sposób:

·

Grupa I: Inwestycje materialne (budynki, tereny i wyposażenie)

oraz transfer technologii; ·

Grupa II: Inwestycje niematerialne; Grupa II.1: Innowacja i

technologia; Grupa II.2: Szkolenie zawodowe; Grupa II.3; Inne

inwestycje niematerialne; ·

Grupa III: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Grupa

I: Bodźce zwrotne + Premia wykonawcza;

Grupa II: Bodźce bezzwrotne;

Grupa III: Bodźce zwrotne. Wielkość

pomocy finansowej

Poziom

wsparcia w każdej grupie wynosi 25% poniesionych kosztów

inwestycyjnych. Bodźce w ramach Grupy I nie mogą

przekroczyć 3,75 mln Euro lub 25% wartości

inwestycji.

Instytucje

koordynujące

·

Instytut Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

oraz Inwestycji (IAPMEI) – projekty w sektorze

przemysłowym, budownictwa, handlu, usług i

transportu. ·

Inwestycje, Handel i Turystyka Portugalii (ICEP) – projekty

inwestycji zagranicznych ·

Instytut Finansowania i Wsparcia Turystyki (IFT) – projekty

w sektorze turystycznym.

SIPIE –

System Zachęt dla Małych Inicjatyw Cele

System dotyczy wsparcia dla

projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikro lub małe

przedsiębiorstwa, obejmujących działania na

rzecz rozwoju regionu oraz poprawę konkurencyjności,

szczególnie poprzez polepszenie możliwości

technicznych i technologicznych oraz modernizacje bazy

materialnej.

Objęte

sektory działalności

·

Przemysł: 10 do 37 CAE z wyjątkiem inwestycji

wspieranych w ramach FEOGA; ·

Budownictwo: 45 CAE; ·

Handel: 50, 51 i 52 CAE; ·

Usługi: 72, 73, 74 i 93, 631, 632, 634, 9211, 9301, 9302,

, , CAE; Turystyka:

551, 552, 553, 554, 633, 711, 9232, 9233, 9234, 9261, 9262,

9272, , CAE.

Typologia

projektów Wsparcie

obejmuje projekty o wartości inwestycji powyżej 15

tys. Euro i maksymalnej 150 tys. Euro, dotyczące

tworzenia lub rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw.

Odpowiedzialne

instytucje

Instytut

Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

oraz Inwestycji– IAPMEI Instytut

Finansowania i Wsparcia Turystyki – IFT

Zachęty

podatkowe w inwestycjach krajowych

Ważność

Do 31 grudnia 2010 roku

Sektory

działalności

System

obejmuje projekty inwestycyjne realizowane w następujących

sektorach: przemysł wydobywniczy i przemysł przetwórczy;

działalność turystyczna; informatyka; działalność

rolnicza, hodowlana ryb, hodowla bydła, leśna; działalność

badawczo-rozwojowa o wysokiej intensywności

technologicznej; technologie informacyjne, techniki

audiowizualne i multimedialne. Kredyt

podatkowy w ramach podatku dochodowego od osób prawnych

wynosi od 5 do 20%. Dodatkowo, inwestor może skorzystać

ze zwolnienia lub obniżki podatku od nieruchomości,

podatków lokalnych oraz opłaty skarbowej.

Zachęty

podatkowe w internacjonalizacji

Ważność

do 31 grudnia 2010 roku

Sektory

działalności:

System

ten dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (

wartość projektu inwestycyjnego powinna wynosić

co najmniej 250 tys. Euro) realizowanych przez przedsiębiorstwa

portugalskie w zakresie: przemysłu przetwórczego;

turystyki; rolnictwa, hodowli ryb, hodowli bydła;

budownictwa, robót publicznych i usług

architektonicznych i inżynieryjnych; handlu detalicznego

i hurtowego; ochrony środowiska, energii i

telekomunikacji; transportu; technologii informacyjnej i

produkcji audiowizualnej. Kredyt

podatkowy w ramach podatku dochodowego od osób prawnych

wynosi od 10 do 20% poniesionych nakładów, maksymalnie

997.596 Euro.

Comments closed.