ajax loader

Malesrednie

Przewodnik

po rynku portugalskim

MAŁE I ŚREDNIE

PRZEDSIĘBIORSTWA W PORTUGALII

¨ Wg danych INE ( Narodowy Instytut Statystyki) w Portugalii

jest zarejestrowanych 214.527 małych i średnich

przedsiębiorstw – MSP. Kwalifikacja następuje wg

kryteriów definicji europejskiej, a wiec do tej grupy należą

firmy, które zatrudniają nie więcej niż 250

pracowników, obroty roczne firmy nie przekraczają 40 mln

Euro i spełniają kryterium niezależności

tj. w ich kapitale zakładowym nie ma więcej niż

25% udziałów firm nie spełniających kryteriów

dla MSP ( a wiec większych).

Formalna

definicja w Portugalii MSP jest nieco inna, a mianowicie:

zatrudnienie do 500 osób,wartość rocznej sprzedaży

nie większa niż 11.971.149 Euro, a w strukturze własnościowej

firm nie spełniających tych kryteriów nie może

być więcej niż 50%. W praktyce jednak do celów

statystycznych i kredytowych stosuje się normę

unijna.

¨

MSP zatrudniają 1.712.592 osoby.

¨

MSP osiągają rocznie obroty w wysokości 120,8

mld Euro.

¨

MSP stanowią 99,5% wszystkich zarejestrowanych firm, dają

zatrudnienie dla 74,7% ogółu zatrudnionych, a ich obroty

roczne stanowią 59,8% całości obrotów

wszystkich zarejestrowanych firm.

¨

Średnia wielkość firm portugalskich nie jest duża:

10,6 pracownika ogółem, w tym 8 osób w firmie w grupie

MSP.

¨

W Portugalii w grupie MSP wyróżnia się jeszcze

firmy mikro i małe, które stanowią 96,5% wszystkich

firm ogółem, zatrudniają 51,5% ogółem

zatrudnionych i generują obroty rzędu 35,7% obrotów

wszystkich firm. Tak wiec widzimy,ze w grupie MSP zdecydowana

większość stanowią firmy mikro i małe.

¨

75% MSP jest zlokalizowane zaledwie w 6 dystryktach, a w

szczególności: Lizbona, Porto, Aveiro, Setubal, Braga i

Leiria, w tym aż 51% firm skoncentrowanych jest

dystryktach Lizbona i Porto. MSP dominują w każdym z

dystryktów stanowiąc ilościowo zawsze ok. 99% ogólnej

ilości firm z danego dystryktu.

¨

62,3% portugalskich MSP tj. 133.617 firm działa w

sektorze handlu i usług, a 16,7% w przemyśle przetwórczym.

Reszta firm działa w sektorze turystycznym

– 10,6% i

budowlanym 10%, 0,4% w pozostałych sektorach.

¨

W Portugalii promocja MSP i pomocą dla nich zajmują

się IAPMEI – Instytut Pomocy dla Małych i Średnich

Przedsiębiorstw ( działa od 29 lat i jest podległy

Ministerstwu Działalności Gospodarczej i Pracy) ICEP

– rządowa agencja ds. handlu,turystyki i inwestycji

oraz PME Portugal – Zrzeszenie Micro, Małych i Średnich

Przedsiębiorstw. Nowy rząd premiera Santana Lopeza

połączył w sierpniu br. IAPMEI i ICEP , które

nieco dublowały swoja działalność

w zakresie pomocy MSP.

Statutowym celem IAPMEI ,

który do tej pory był wiodącym w zakresie pomocy

firmom z tego sektora, jest systematyczne świadczenie

pomocy w celu ich rozwoju, modernizacji i unowocześniania,

a w szczególności promocja MSP na wszystkich płaszczyznach

życia gospodarczego, ubieganie się o godne warunki

finansowania ich działalności i inwestycji,

przygotowywanie projektów legislacyjnych, świadczenie

pomocy technicznej, pomoc prawna i organizacyjna przy zakładaniu

nowych firm, szkolenie pracowników, udzielanie pożyczek,

udzielanie gwarancji.

Hasłem

IAPMEI jest „ jesteśmy wszędzie tam gdzie są

przedsiębiorcy „.

¨

PME Portugal – Zrzeszenie Mikro, Małych i Średnich

Przedsiębiorstw Portugalii Associacão das Micro,

Pequenas e Medias Empresas de Portugal, działa na

poziomie krajowym, broni indywidualnych interesów wszystkich

przedsiębiorców z tego sektora, szczególnie mikro i małych

firm. Dużo miejsca w działalności Zrzeszenia

zajmują szkolenia, podnoszenie kwalifikacji personelu

firm zrzeszonych i obrona interesów wobec urzędów i

instytucji publicznych a także lobbing na rzecz swoich członków

wobec instytucji krajowych i unijnych. Zrzeszenie zaczęło

wydawać we wrześniu br. „ Jornal PME”

rozprowadzany z gazeta „Diario Economico”. O zaangażowaniu

PME Portugal w sprawy obrony interesów tej grupy przedsiębiorców

świadczy propozycja prezydenta Zrzeszenia Joaquima Cunha

na forum KE aby utworzyć stanowisko komisarza ds. MSP.

¨

Ważnym dla rozwoju MSP jest „wynalazek” portugalski

zwany Centrum Załatwiania Formalności przy Zakładaniu

Przedsiębiorstw – Centros de Formalidades das Empresas

(CFE ).

CFE

są centrami powołanymi do świadczenia pomocy

przy załatwianiu wszelkich formalności przy zakładaniu

nowych firm, rozszerzaniu działalności firm istniejących

i zmiany profilu działalności.

Wszystkie

formalności można załatwić w jednym

miejscu, gdyż znajdują się tam delegatury i

oddziały wszystkich niezbędnych służb

administracji Publicznej. W CEF można założyć

wszystkie typy spółek handlowych oraz zmienić umowę

spółki. Nie można póki co w Centrum rozwiązać

umowy spółki.

W

każdym CFE są: przedstawiciel IAPMEI ,RPNC –

Krajowego Rejestru Firm,DGRN – notariusz , DGI – urząd

skarbowy , ZUS , sekcja pomocy rejestru handlowego ,sekcja

licencji , oddział banku Caixa Geral de Depositos .

Krajowa siec CFE została

stworzona na mocy dekretu z mocą ustawy ( Decreto –Lei

78-A/98 z 31 marca 1998 r. W CEF wszystkie formalności

związane z założeniem firmy można załatwić

od początku do końca pod jednym dachem. Oczywiście

każdy z urzędów ma swoje terminy, lecz ważna

jest możliwość załatwienia wszystkich

spraw w jednym miejscu, co znakomicie oszczędza czas

potrzebny do założenia firmy.

Warto dodać, że

do założenia jednej z popularniejszych spółek,

a wiec sp. z o.o. potrzeba tylko 5000 Euro kapitału zakładowego.

¨

PME Portugal stworzyła program pomocy zwany „PME XXI”

skierowany do firm mikro i małych. Program ma za zadanie

zdefiniować problemy MMP ( Mikro i Małych Przedsiębiorstw)

i określić środki do ich rozwiązania.

Program PM XXI składa się z 4 faz:

wyznaczeni

audytorzy w wybranych firmach ( 100 z 600 wstępnie

wytypowanych do programu) przeprowadzają analizę z

zakresu przestrzegania obowiązującego prawa oraz

przestrzegania norm zdrowotnych, sanitarnych, bezpieczeństwa

i licencyjnych.

wysłani

do wybranych firm konsultanci dokonują analizy różnych

aspektów działalności firmy określając

silne i słabe punkty każdego z nich,

następnie

do firm kieruje się wyspecjalizowanych w poszczególnych

dziedzinach konsultantów z zadaniem określenia sposobu

rozwiązania zdefiniowanych problemów,

równolegle

podejmowana jest akcja szkolenia pracowników w wybranych

dziedzinach, szczególnie zaś będących słabymi

punktami firmy.

Uważa

się, ze Program stwarza doskonałą okazję

dla MSP do rozwiązania problemów z zakresu finansów,

marketingu, jakości wyrobów i usług, ochrony środowiska,

informatyzacji firmy bez ponoszenia nakładów, gdyż

Program jest bezpłatny.

Comments closed.